Редакция

Редакция

Редакция: Л. Антипова, M.A. (университет Эрланген/Нюрнберг)

Перевод: Л. Антипова, M.A.

 

Kontakt

Вопросы и замечания направляйте по адресу:

Professor Dr. Helmut Altrichter

Lehrstuhl für Osteuropäische Geschichte

Department Geschichte

Friedrich-Alexander Universität

Bismarckstraße 12

91054 Erlangen

09131-8522363

Helmut.Altrichter[AT]gesch.phil.uni-erlangen.de

Lilia Antipow (M.A.)

Lilia.Antipow[AT]gesch.phil.uni-erlangen.de

Telephon und Fax: 09131/85-29336